Tilbygg
Oppgradert tilbygg av tradisjonelt trehus med saltak
På Millimeteren utvidet grunnflaten med 20 m2. Vi hevet taket til samme høyde som mønet og bygget taket om til flattakkonstruksjon. I tillegg etterisolerte vi hele huset og skiftet til aluminiumsbeslåtte trevinduer. Samtlige innvendige flater ble oppgradert.

Trappemaker-trapp montert på stedet, massive eiketrinn, i opptrinn og inntrinn. Parkettmønster med lakk.